• Problembaserat lärande – hur går det till?
    Problembaserat lärande, PBL, är en metod som används på Linköpings universitet för bland annat de som läser på psykologprogrammet. Här ingår mycket grupparbeten. Men hur fungerar det att läsa PBL i praktiken? -  Med PBL har man alltid en handledare och kurskamrater att reda ut olika saker som kan vara oklara eller svåra att förstå […] […]